Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11885/00119/17092021/163538 - 906G22R
Дата/Час: 17.09.2021 16:35
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №623336 / 2021-08-04 / 10087 / р
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "ТИР станция", адрес: , ЕИК: 000
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Душевски колиби - тир станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ1042ВР
Номер на ремарке: О
Километри: 0
Превозва се от: Росен Огнянов
Спедитор: Красимир Колев (1719)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.71 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.71 м³
Всичко: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.71 м³