Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10056/00221/17092021/163316 - UXHVRKQ
Дата/Час: 17.09.2021 16:34
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - гарата Елена
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3894КН
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Дончев
Спедитор: Тодор Стефанов (Б4112)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 37
Куб.м³ 10.58 м³
Общо: 37 бр. / 10.58 м³
Всичко: 37 бр. / 10.58 м³