Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/00995/17092021/165207 - 7UP6G87
Дата/Час: 17.09.2021 16:34
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "еколес-90"еоод, обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, адрес: , ЕИК: 201606832
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - Булевард Тутракан 100
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2675ВМ
Номер на ремарке: РР1108ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Антон Димов
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 4
Пр.м3 34 пр.м³
Куб.м³ 15.64 м³
Общо: 4 бр. / 34 пр.м³ / 15.64 м³
Дървесина: Липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 2
Пр.м3 16 пр.м³
Куб.м³ 8.32 м³
Общо: 2 бр. / 16 пр.м³ / 8.32 м³
Всичко: 6 бр. / 50 пр.м³ / 23.96 м³