Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4469/00208/17092021/163802 - PFIKEGU
Дата/Час: 17.09.2021 16:30
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №622809 / 2021-08-02 / 169 / ю
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Иван Генчев, обл. Плевен, общ. Пордим, с. Борислав, адрес: ул. Георги Раковски 5
Пътува до:
Получател: Иван Генчев, обл. Плевен, общ. Пордим, с. Борислав, адрес: ул. Георги Раковски 5
Направление: Обл. Плевен, Общ. Пордим
Адрес: с. Борислав - ул. Георги Раковски 5
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ0742ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Владимир Стойчев
Спедитор: Денчо Иванов (A 3655)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³