Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4469/00207/17092021/163148 - ZRUH3KV
Дата/Час: 17.09.2021 16:23
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №622809 / 2021-08-02 / 169 / ю
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Ася Маринова, обл. Плевен, общ. Пордим, с. Борислав, адрес: ул. Васил Априлов 12
Пътува до:
Получател: Ася Маринова, обл. Плевен, общ. Пордим, с. Борислав, адрес: ул. Васил Априлов 12
Направление: Обл. Плевен, Общ. Пордим
Адрес: с. Борислав - ул. Васил Априлов 12
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ0742ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Владимир Стойчев
Спедитор: Денчо Иванов (A 3655)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Всичко: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³