Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4666/01083/17092021/171051 - B1EBN6S
Дата/Час: 17.09.2021 16:22
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Лес Ялнаяк 2005" ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: Двадесет и първа 8, ЕИК: BG 203571958
Пътува до:
Получател: "Лес Ялнаяк 2005" ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: Двадесет и първа 8, ЕИК: BG 203571958
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Водно - Двадесет и първа 8
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0008АМ
Километри: 0
Превозва се от: Бюрхан Мустафа
Спедитор: Ердем Ибрям (Б 2681)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 6
Куб.м³ 1.34 м³
Общо: 6 бр. / 1.34 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.69 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.69 м³
Всичко: 7 бр. / 7 пр.м³ / 6.03 м³