Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4519/00294/17092021/162215 - SWLIAHS
Дата/Час: 17.09.2021 16:22
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №625023 / 2021-08-13 / 474 / м1
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ДЖОЛЕС ЕООД, адрес: , ЕИК: 203947711
Пътува до:
Получател: Вила Христова, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Иван Момчилов 97
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - Иван Момчилов 97
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9920АК
Километри: 0
Превозва се от: Иван Раднев
Спедитор: Боян Иванов (Б0898)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³