Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4516/00346/17092021/161017 - LNPWT30
Дата/Час: 17.09.2021 16:13
По превозни билети:
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Пътува до:
Получател: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - кв Боевци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5120ВМ
Номер на ремарке: ЕВ0123ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Тихомир Денев
Спедитор: Стоян Русев (Б 7812)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 2
Куб.м³ 0.68 м³
Общо: 2 бр. / 0.68 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 87
Куб.м³ 17.03 м³
Общо: 87 бр. / 17.03 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 53
Куб.м³ 5.6 м³
Общо: 53 бр. / 5.6 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 54
Куб.м³ 3.39 м³
Общо: 54 бр. / 3.39 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 7
Куб.м³ 0.78 м³
Общо: 7 бр. / 0.78 м³
Всичко: 203 бр. / 27.48 м³