Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11762/00077/17092021/161137 - MWBQSA7
Дата/Час: 17.09.2021 16:12
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №621917 / 2021-07-27 / 62 / а
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Йосиф Славчев, обл. Габрово, общ. Габрово, с. Велковци, адрес: Велковци
Пътува до:
Получател: Йосиф Славчев, обл. Габрово, общ. Габрово, с. Велковци, адрес: с.Велковци
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: с. Велковци - с.Велковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: МU51VОС
Километри: 0
Превозва се от: Йосиф Славчев
Спедитор: Мария Николова (Б 5500)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4.5 пр.м³
Куб.м³ 2.25 м³
Общо: 1 бр. / 4.5 пр.м³ / 2.25 м³
Всичко: 1 бр. / 4.5 пр.м³ / 2.25 м³