Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10049/00375/17092021/161103 - X5S0O78
Дата/Час: 17.09.2021 16:12
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №620434 / 2021-07-15 / 19 / л
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: Вавона ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул.Малина №29, ЕИК: 201703780
Пътува до:
Получател: Пламен Пенчев, обл. Велико Търново, общ. Полски Тръмбеш, с. Обединение, адрес: ул. Янтра 15
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Полски Тръмбеш
Адрес: с. Обединение - ул. Янтра 15
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1202КТ
Километри: 0
Превозва се от: Пламен Георгиев
Спедитор: Сали Халилов (Б 4750)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.8 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.8 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.8 м³