Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11883/00109/17092021/161145 - BPQ6IOK
Дата/Час: 17.09.2021 16:11
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №626828 / 2021-08-25 / 10354 / г
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Ивент 2020 еоод, обл. Габрово, общ. Севлиево, гр. Севлиево, адрес: жк. Митко Палаузов 24, ЕИК: 206001125
Пътува до:
Получател: Мирослав Минков, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Крушево, адрес: Ул Балванска Битка\5
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Крушево - Ул Балванска Битка\5
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ4602ВВ
Километри: 0
Превозва се от: МирославМинков
Спедитор: Стефан Стефанов (А 2617)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³