Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00698/17092021/160216 - J7Z4PJG
Дата/Час: 17.09.2021 16:02
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628051 / 2021-08-31 / 311 / р
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "ВНН"ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, с. Копривец, адрес: ул."Бачо Киро"№7, ЕИК: 117658694
Пътува до:
Получател: Веселин Димитров, обл. Русе, общ. Бяла, с. Копривец, адрес: ул.Любен Каравелов-25
Направление: Обл. Русе, Общ. Бяла
Адрес: с. Копривец - ул.Любен Каравелов-25
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5009КР
Километри: 0
Превозва се от: Иван Иванов
Спедитор: Трайчо Кулев (А-8202)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.95 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³
Всичко: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³