Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4520/00335/17092021/155830 - BY77H80
Дата/Час: 17.09.2021 15:59
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №617971 / 2021-06-29 / 76 / н
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ТИЛ ЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Златарица, с. Долно Шивачево, адрес: , ЕИК: 205779221
Пътува до:
Получател: Юлиян Узунов, обл. Велико Търново, общ. Златарица, с. Долно Шивачево, адрес: къща 31
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Златарица
Адрес: с. Долно Шивачево - къща 31
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9522ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Иван Любенов
Спедитор: Ивайло Добрев (1399)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 2 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³