Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/00992/17092021/161013 - QEKABD5
Дата/Час: 17.09.2021 15:52
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №614604 / 2021-06-01 / 1133 / п
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Пчелина - Товрителна Станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР5562АХ
Километри: 0
Превозва се от: Бейти Хюсеинов
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 2.76 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 2.76 м³
Дървесина: Липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.08 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.08 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 4.84 м³