Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4470/00306/17092021/155107 - ZN1CJX9
Дата/Час: 17.09.2021 15:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №619939 / 2021-07-12 / 95 / л
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Нела Казакова, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул Въстаническа 34
Пътува до:
Получател: Нела Казакова, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул Въстаническа 34
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул Въстаническа 34
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ8345АМ
Километри: 0
Превозва се от: Николай Ненов
Спедитор: Пламен Пенев (1183)
Дървесина: Бук
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³