Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4516/00345/17092021/154901 - V10F369
Дата/Час: 17.09.2021 15:49
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №621505 / 2021-07-23 / 226 / б
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Форест Къмпани 2010" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "В. Левски" № 109, ЕИК: 201015306
Пътува до:
Получател: "Форест Къмпани 2010" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. "В. Левски" № 109, ЕИК: 201015306
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - ул Иван Момчилов 10
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ1038КН
Километри: 0
Превозва се от: Йордан Славов
Спедитор: Стоян Русев (Б 7812)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³