Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00697/17092021/154106 - JQFYX2E
Дата/Час: 17.09.2021 15:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612853 / 2021-05-19 / 58 / з
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Пътува до:
Получател: "Ивел 10"ЕООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Прага"№3, вх.1, ет.8, ЕИК: 200552125
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - Кадишева нива
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2544ВС
Километри: 0
Превозва се от: Исмаил Басри
Спедитор: Трайчо Кулев (Б2238)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³