Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4516/00344/17092021/153659 - FH0TQ2B
Дата/Час: 17.09.2021 15:38
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №615976 / 2021-06-11 / 150 / б
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Пътува до:
Получател: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Тодювци - тир Станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5084ВК
Километри: 0
Превозва се от: Светломир Петров
Спедитор: Стоян Русев (Б 7812)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 1
Куб.м³ 0.34 м³
Общо: 1 бр. / 0.34 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 31
Куб.м³ 6.08 м³
Общо: 31 бр. / 6.08 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 16
Куб.м³ 1.77 м³
Общо: 16 бр. / 1.77 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 6
Куб.м³ 0.4 м³
Общо: 6 бр. / 0.4 м³
Всичко: 54 бр. / 8.59 м³