Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4551/00464/17092021/153413 - J12KGMC
Дата/Час: 17.09.2021 15:34
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №611428 / 2021-05-10 / 170 / а
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМ. ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: ГОРАИНВЕСТ АД, адрес: бул. Тутракан 49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе -
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р4609ВХ
Номер на ремарке: Р0517ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: диян Стефанов
Спедитор: Елиман Караахмед (А6101)
Дървесина: Липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 266
Куб.м³ 33.31 м³
Общо: 266 бр. / 33.31 м³
Всичко: 266 бр. / 33.31 м³