Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/00991/17092021/154312 - 83XQ4QC
Дата/Час: 17.09.2021 15:26
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Лъвино - Средна Гора 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР7918ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Мехмед Реджеб
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 3.68 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 3.68 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 3.68 м³