Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4460/00263/17092021/152240 - FH4562E
Дата/Час: 17.09.2021 15:26
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №614520 / 2021-06-01 / 253 / ч1
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: СТИЛ МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №66, ЕИК: 107020184
Пътува до:
Получател: СТИЛ МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №66, ЕИК: 107020184
Направление: Обл. Габрово, Общ. Дряново
Адрес: гр. Дряново - борова гора 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ8757ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Георги Недев
Спедитор: Пенчо Колев (А4188)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 2 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³