Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12572/00137/17092021/151655 - H788VGU
Дата/Час: 17.09.2021 15:18
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №621435 / 2021-07-23 / 103 / е
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Георги Измирлиев №8, ЕИК: 104633207
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - ул. Антон Страшимиров 73
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9433ВН
Номер на ремарке: ВТ0731ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Митко Митев
Спедитор: Атанас Данев (Б 5323)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 24 пр.м³
Куб.м³ 14.64 м³
Общо: 1 бр. / 24 пр.м³ / 14.64 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6.1 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.1 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.66 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.66 м³
Всичко: 3 бр. / 40 пр.м³ / 24.4 м³