Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00251/17092021/151339 - 48WNYYV
Дата/Час: 17.09.2021 15:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №629896 / 2021-09-10 / 299 / о
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: Д. ЛЕСГРУП. 2019.ЕООД, обл. Ловеч, общ. Ловеч, гр. Ловеч, адрес: жк. МЛАДОСТ. бл. 312.вхА.ет.4.ап.12, ЕИК: 205845858
Пътува до:
Получател: Борислав Йорданов, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Етрополе 1
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул. Етрополе 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ3821АС
Километри: 0
Превозва се от: Симеон Мотев
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 3.3 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³
Всичко: 1 бр. / 6 пр.м³ / 3.3 м³