Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11137/00108/17092021/151058 - 5SIMV0Q
Дата/Час: 17.09.2021 15:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №626378 / 2021-08-23 / 117 / з
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ДАРИ-ЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, адрес: ул."Магистрална" № 10, ет.2, ап.11, ЕИК: 200761274
Пътува до:
Получател: Криси лес транс 2016 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Вонеща вода, адрес: УЛ Четвърта 1А, ЕИК: 203929058
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Димчеви груп ЕООД Патриарх Евтим 57
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0046ВС
Номер на ремарке: ВТ0732ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Найден Добрев
Спедитор: Мерт Чолаков (Б 5715)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 22 м³
Общо: 1 бр. / 40 пр.м³ / 22 м³
Всичко: 1 бр. / 40 пр.м³ / 22 м³