Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10056/00220/17092021/145858 - WBRZNAH
Дата/Час: 17.09.2021 15:01
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №629332 / 2021-09-08 / 156 / а
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Златарица
Адрес: гр. Златарица - Батериите
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0446КР
Километри: 0
Превозва се от: Камен Тодоров
Спедитор: Тодор Стефанов (Б4112)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 37
Куб.м³ 10.58 м³
Общо: 37 бр. / 10.58 м³
Всичко: 37 бр. / 10.58 м³