Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6890/00004/17092021/145731 - 7JBHS58
Дата/Час: 17.09.2021 15:00
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №626473 / 2021-08-23 / 264 / с1
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ЕВРОЛЕС 2001 ООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Хр. Смирненски 44, ЕИК: 200467550
Пътува до:
Получател: Илиян Николов, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Съгласие 4
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул. Съгласие 4
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ4749АТ
Километри: 0
Превозва се от: Илиян Николов
Спедитор: Станимир Колев (0032)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 3 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³