Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9863/00708/16092021/135728 - NPBOP8N
Дата/Час: 16.09.2021 13:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №604393 / 2021-03-05 / 283 / ж
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ВАВОНА ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: МАЛИНА №29, ЕИК: 201703780
Пътува до:
Получател: Гюрсел Хасанов, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул Панайот Хитов 4
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - ул Панайот Хитов 4
Данни за ПС:
Номер на ПС: СО8930СК
Километри: 0
Превозва се от: Гюрсел Хасанов
Спедитор: Светлозар Йорданов (Б4360)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.85 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.85 м³