Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4516/00338/16092021/140235 - QHBY9J1
Дата/Час: 16.09.2021 14:03
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №606177 / 2021-03-22 / 107 / г
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Кроношпан България" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Кроношпан България" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Нешевци - тир Станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5065АР
Километри: 0
Превозва се от: Петко Митев
Спедитор: Стоян Русев (Б 7812)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 5.4 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.4 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 2 бр. / 11 пр.м³ / 6.5 м³