Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4617/00375/16092021/140300 - RSCHAI5
Дата/Час: 16.09.2021 14:03
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612796 / 2021-05-19 / 351 / ж
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Ферад Узун, обл. Разград, общ. Лозница, с. Трапище, адрес:
Пътува до:
Получател: Ферад Узун, обл. Разград, общ. Лозница, с. Трапище, адрес: ул.Струма 1
Направление: Обл. Разград, Общ. Лозница
Адрес: с. Трапище - ул.Струма 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР9586АК
Километри: 0
Превозва се от: Мустафа Топчев
Спедитор: Ахмед Галиб (Б 3144)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.75 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³