Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8402/00162/16092021/140224 - EM59A41
Дата/Час: 16.09.2021 14:02
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628167 / 2021-09-01 / 1090 / в
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Илхан Ерджан Ружди, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: ул Люляк 20
Пътува до:
Получател: Илхан Ерджан Ружди, обл. Разград, общ. Завет, гр. Завет, адрес: ул Люляк 20
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: гр. Завет - ул Люляк 20
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8789АС
Километри: 0
Превозва се от: Неждет Алиш
Спедитор: Гутьо Касабов (Б 1199)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3.25 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.25 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.25 м³