Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12572/00122/16092021/135752 - PK43CUV
Дата/Час: 16.09.2021 13:58
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №619492 / 2021-07-09 / 104 / г
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: ДИЕКС 2010 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ул.Вит №2, ЕИК: 201133728
Пътува до:
Получател: Пименс ООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ул,Иван Вазов 1, ЕИК: BG104062477
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: с. Горски Сеновец - ул. трета 5
Данни за ПС:
Номер на ПС: СО8609СК
Километри: 0
Превозва се от: Д. Димитров
Спедитор: Атанас Данев (Б 5323)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6.2 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.2 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6.2 м³