Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/01216/16092021/135702 - N9RUXDH
Дата/Час: 16.09.2021 13:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №620654 / 2021-07-16 / 255 / б
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: Февзие Ахмедова Кадирова, обл. Разград, общ. Лозница, с. Веселина, адрес: ул. Ален мак 6
Пътува до:
Получател: Февзие Ахмедова Кадирова, обл. Разград, общ. Лозница, с. Веселина, адрес: ул. Ален мак 6
Направление: Обл. Разград, Общ. Лозница
Адрес: с. Веселина - ул. Ален мак 6
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ4148КМ
Километри: 0
Превозва се от: Митхат Митхатов
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.56 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.56 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.68 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.68 м³
Всичко: 2 бр. / 4 пр.м³ / 2.24 м³