Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/00969/16092021/141149 - WF4SNLD
Дата/Час: 16.09.2021 13:54
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №614604 / 2021-06-01 / 1133 / п
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Пчелина - Товарителна Станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР5719ВА
Километри: 0
Превозва се от: Григор Григоров
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Липа
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.2 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.2 м³
Дървесина: Липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.52 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.52 м³
Всичко: 2 бр. / 11 пр.м³ / 5.72 м³