Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4460/00252/16092021/135313 - DVRYRSH
Дата/Час: 16.09.2021 13:53
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №614520 / 2021-06-01 / 253 / ч1
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: СТИЛ МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №66, ЕИК: 107020184
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - кв.Чолаковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ7394АС
Номер на ремарке: ЕВ3147ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Дончо Иванов
Спедитор: Пенчо Колев (А4188)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 11 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 11 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 28 пр.м³
Куб.м³ 15.4 м³
Общо: 1 бр. / 28 пр.м³ / 15.4 м³
Всичко: 2 бр. / 48 пр.м³ / 26.4 м³