Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4667/00109/16092021/134755 - DNZS2RV
Дата/Час: 16.09.2021 13:47
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №625715 / 2021-08-18 / 21 / у
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЛЕСПРОДУКТ ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. Русофили 44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: ЛЕСПРОДУКТ ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул. Русофили 44, ЕИК: 117609843
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - ул. Русофили 44
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3998РС
Километри: 0
Превозва се от: Мехмед Мехмедов
Спедитор: Танер Исмаилов (А6098)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 9.6 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 9.6 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 2.4 м³
Всичко: 2 бр. / 26 пр.м³ / 12 м³