Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4564/00052/16092021/134714 - JNVGF06
Дата/Час: 16.09.2021 13:47
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №625426 / 2021-08-16 / 142 / а
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: ЕТ"МАРИН АНАСТАСОВ-ФЕРОЛЕС", обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, адрес: ул.Странджа 1, ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: ФАЗЕРЛЕС АД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: Промишлена Зона Запад, ЕИК: 828013698
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - Промишлена Зона Запад
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС2806РВ
Номер на ремарке: СС5608ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Георги СЪБЕВ
Спедитор: Красимир Попов (А6083)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 18.4 м³
Общо: 1 бр. / 40 пр.м³ / 18.4 м³
Всичко: 1 бр. / 40 пр.м³ / 18.4 м³