Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4651/00973/16092021/134248 - FBTDVGT
Дата/Час: 16.09.2021 13:43
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №613879 / 2021-05-27 / 64 / р
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "ЛЕС ИНВЕСТ 2020" ЕООД, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Генерал Скобелев №9А, ЕИК: 205887775
Пътува до:
Получател: Анифе Мехмед, обл. Силистра, общ. Тутракан, гр. Тутракан, адрес: ул. Тича 14
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - ул. Тича 14
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС04401
Километри: 0
Превозва се от: Петко Петков
Спедитор: Тихомир Тодоров (А 5826)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 3.5 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.5 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 3.5 м³