Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10490/00834/16092021/124337 - HBN187V
Дата/Час: 16.09.2021 13:42
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №612998 / 2021-05-20 / 1151 / г
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Еко клийн енерджи ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ул. Алеко константинов 15, ЕИК: 202470794
Пътува до:
Получател: "Де спед" ЕООД, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул. Гео Милев 20, ЕИК: 201959323
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - ул. четвърта
Данни за ПС:
Номер на ПС: А9541КН
Километри: 0
Превозва се от: Николай Донев
Спедитор: Турхан Кадир (Б 5369)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.5 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.5 м³