Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4639/01168/16092021/134107 - 5X6QF2N
Дата/Час: 16.09.2021 13:41
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №615084 / 2021-06-04 / 72 / е
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: РенгинарРемзиева, обл. Разград, общ. Разград, с. Дянково, адрес: Ул.
Пътува до:
Получател: РенгинарРемзиева, обл. Разград, общ. Разград, с. Дянково, адрес: Ул.
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: с. Дянково - Ул.
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4852АМ
Километри: 0
Превозва се от: АбдилБеляйдин
Спедитор: Костадин Костадинов (А 7759)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 10
Куб.м³ 3 м³
Общо: 10 бр. / 3 м³
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 1
Куб.м³ 0.04 м³
Общо: 1 бр. / 0.04 м³
Всичко: 11 бр. / 3.04 м³