Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12813/00020/16092021/133806 - 5U4VJ6F
Дата/Час: 16.09.2021 13:38
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №611125 / 2021-05-05 / 1076 / е
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Черниклес ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черник, адрес: ул.Шести май 112, ЕИК: 204780934
Пътува до:
Получател: Мустафа Кямил, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Черник, адрес: ул Люлин 67
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Черник - ул Люлин 67
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС3123АН
Километри: 0
Превозва се от: Али Ариф
Спедитор: Бейхан Джелил (А6381)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.2 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³
Всичко: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³