Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 6905/00283/15092021/121511 - JO1SCL7
Дата/Час: 15.09.2021 12:07
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Хедон ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: кв. "Ливадето" № 35, ЕИК: 203579259
Пътува до:
Получател: Хедон ЕООД, обл. Ловеч, общ. Троян, гр. Троян, адрес: кв. "Ливадето" № 35, ЕИК: 203579259
Направление: Обл. Ловеч, Общ. Троян
Адрес: гр. Троян - кв. "Ливадето" № 35
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ6063ВН
Номер на ремарке: ОВ5639ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Ляско Лясков
Спедитор: Тихомир Танев (A 6273)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 5
Куб.м³ 1.62 м³
Общо: 5 бр. / 1.62 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 26
Куб.м³ 4.5 м³
Общо: 26 бр. / 4.5 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 29
Куб.м³ 4.89 м³
Общо: 29 бр. / 4.89 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 7
Куб.м³ 0.71 м³
Общо: 7 бр. / 0.71 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 12
Куб.м³ 1.17 м³
Общо: 12 бр. / 1.17 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 11
Куб.м³ 0.8 м³
Общо: 11 бр. / 0.8 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10.16 пр.м³
Куб.м³ 10.16 м³
Общо: 1 бр. / 10.16 пр.м³ / 10.16 м³
Всичко: 91 бр. / 10.16 пр.м³ / 23.85 м³