Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4666/01060/15092021/125459 - CNE9XYB
Дата/Час: 15.09.2021 12:06
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628762 / 2021-09-03 / 1087 / ж
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ИНВИНСИБЪЛ ФОРС ЕООД, обл. Шумен, общ. Шумен, гр. Шумен, адрес: ул.“Владайско въстание“ №7, вх.4, ет.7, ап.92, ЕИК: 206423660
Пътува до:
Получател: "Лес Ялнаяк 2005" ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: Двадесет и първа 8, ЕИК: BG 203571958
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Водно - Двадесет и първа 8
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС0008АМ
Километри: 0
Превозва се от: Бюрхан Мустафа
Спедитор: Ердем Ибрям (Б 2681)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 18 пр.м³
Куб.м³ 9.9 м³
Общо: 1 бр. / 18 пр.м³ / 9.9 м³
Всичко: 1 бр. / 18 пр.м³ / 9.9 м³