Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4650/00555/15092021/120532 - GA7IHI3
Дата/Час: 15.09.2021 12:06
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №624980 / 2021-08-13 / 78 / б
Собственик: ДГС Тутракан, адрес: гр. Тутракан, ПК 7600, ул. Д. Благоев 7, ЕИК: 2016168050067
Купувач: "КРОНОШПАН-БЪЛГАРИЯ" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Тутракан
Адрес: гр. Тутракан - 44.021681
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС4563АМ
Километри: 0
Превозва се от: Александър Никитов
Спедитор: Ивелин Косулиев (А 5827)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 14 пр.м³
Куб.м³ 7 м³
Общо: 1 бр. / 14 пр.м³ / 7 м³
Всичко: 1 бр. / 14 пр.м³ / 7 м³