Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4550/00023/15092021/124500 - TB43DZQ
Дата/Час: 15.09.2021 12:03
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №626168 / 2021-08-20 / 57 / д
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМ. ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Русе, Общ. Иваново
Адрес: с. Сваленик -
Данни за ПС:
Номер на ПС: О
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Илиев
Спедитор: Петър Божанов (А6099)
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 5.2 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 5.2 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.52 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.52 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 3.92 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 3.92 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 0.98 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 0.98 м³
Всичко: 4 бр. / 21 пр.м³ / 10.62 м³