Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9863/00698/15092021/120006 - 4HCI74I
Дата/Час: 15.09.2021 12:01
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №590561 / 2021-01-05 / 263 / г/ч
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758
Пътува до:
Получател: ЕЛБА 99 ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: Д-Р ХРИСТО МОМЧИЛОВ 3, ЕИК: 104102758
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - Гара Елена
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ0446КР
Километри: 0
Превозва се от: Камен Тодоров
Спедитор: Светлозар Йорданов (Б4360)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 3
Куб.м³ 1 м³
Общо: 3 бр. / 1 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 20
Куб.м³ 7.05 м³
Общо: 20 бр. / 7.05 м³
Всичко: 23 бр. / 8.05 м³