Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10049/00353/15092021/115507 - U23343O
Дата/Час: 15.09.2021 11:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №620434 / 2021-07-15 / 19 / л
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: Вавона ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул.Малина №29, ЕИК: 201703780
Пътува до:
Получател: Вавона ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул.Малина №29, ЕИК: 201703780
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Тодювци - Тир Станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2763КМ
Километри: 0
Превозва се от: Шюкрю Алиев
Спедитор: Сали Халилов (Б 4750)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 20
Куб.м³ 12.93 м³
Общо: 20 бр. / 12.93 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 2
Куб.м³ 0.51 м³
Общо: 2 бр. / 0.51 м³
Всичко: 22 бр. / 13.44 м³