Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10085/00138/15092021/115620 - DAO0CLS
Дата/Час: 15.09.2021 11:56
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №595607 / 2021-01-15 / 211 / х
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Тримата Братя-28 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, с. Бряговица, адрес: Улица 10 21, ЕИК: 202689158
Пътува до:
Получател: Тримата Братя-28 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, с. Бряговица, адрес: Улица 10 21, ЕИК: 202689158
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Стражица
Адрес: с. Бряговица - Улица 9 17
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ7836КВ
Километри: 0
Превозва се от: Веселин Борисов
Спедитор: Ганчо Недев (1654)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 30
Куб.м³ 3 м³
Общо: 30 бр. / 3 м³
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.24 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.24 м³
Всичко: 31 бр. / 2 пр.м³ / 4.24 м³