Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10490/00820/15092021/104709 - KF3MD6Q
Дата/Час: 15.09.2021 11:46
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "Свилоцел"ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна промишлена зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Западна промишлена зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3716ВТ
Номер на ремарке: ВТ0480ЕЕ
Километри: 0
Превозва се от: Боян Боянов
Спедитор: Турхан Кадир (Б 5369)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 26
Куб.м³ 6.5 м³
Общо: 26 бр. / 6.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 16.5 м³
Общо: 3 бр. / 30 пр.м³ / 16.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 30 бр. / 42 пр.м³ / 29 м³