Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4520/00323/15092021/114548 - HPAT66Y
Дата/Час: 15.09.2021 11:46
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №617971 / 2021-06-29 / 76 / н
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: ТИЛ ЛЕС ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Златарица, с. Долно Шивачево, адрес: , ЕИК: 205779221
Пътува до:
Получател: Мирослав Казаков, обл. Велико Търново, общ. Полски Тръмбеш, с. Куцина, адрес: Стопански двор 1
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Полски Тръмбеш
Адрес: с. Куцина - Стопански двор 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9755КР
Километри: 0
Превозва се от: Иван Любенов
Спедитор: Ивайло Добрев (1399)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.1 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.1 м³
Всичко: 3 бр. / 5 пр.м³ / 2.75 м³