Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4644/00936/15092021/114514 - DL2743B
Дата/Час: 15.09.2021 11:45
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Авирая ЕООД, обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, адрес: ул.Цар Освободител бл.40 ет.1 ап.3, ЕИК: 203181091
Пътува до:
Получател: Авирая ЕООД, обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, адрес: ул.Цар Освободител бл.40 ет.1 ап.3, ЕИК: 203181091
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: гр. Кубрат - улица Иван Асен Втори 81
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР6320АТ
Километри: 0
Превозва се от: Светлозар Димитров
Спедитор: Красимир Михайлов (А 7761)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6 м³